Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

egentligadjektiv~tfaktisk, verklig real, actual, virtual, true; riktig, äkta properden egentliga anledningen the real (true) reasoni ordets egentliga bemärkelse in the proper (real, true, strict, literal) sense of the wordegentligt bråk matem. proper fractioni egentlig mening in a proper (strict, literal) senseromaner i egentlig mening novels proper
huvudsakligadjektiv~tprincipal, main, chief; egentlig el. första primary; väsentlig essential
faktiskadjektiv~tactual, real, factual; egentlig virtualde faktiska förhållandena the [actual] factsdet faktiska läget the actual (real) situation
inneboendeadjektivoböjl.naturlig el. medfödd inherent; egentlig intrinsicvara inneboendebo hos ngn lodge with sbsubstantiven ~, pl. =lodger; amer. äv. roomer
verkligadjektiv~tallm. real; filos. äv. substantial; sann el. äkta true, genuine; förstärkande veritable; egentlig essential, proper; faktisk el. om t.ex. antal el. förhållande el. inkomst actualhon är en verklig dam …quite a ladydet verkliga förhållandet the real (actual) state of the case, the [real] facts (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasofta the truthverklig händelse [actual] factden verkligemots. nominelle ledaren the virtual leaderi verkliga livet in real lifeverkliga tillgångar hand. real assetsen verklig vän äv. a true friend
inreadjektivoböjl.belägen längre in inner, interior, inside; invärtes el. intern internalinre angelägenheter lands el. förenings internal affairs; lands äv. domestic affairsden inre kretsen the inner circleinre marknad single (internal) marketsom hör till själslivet inner, inward; egentlig intrinsicen inre drift an impulse from withininre kamp inner (inward) struggleinre monolog interior monologueför hans inre syn to (in) his mind's eyesubstantivoböjl., ettinnandöme inside; persons inner man (woman)hela mitt inreupprördes my whole soul (being)…det inreav landet the interior…den smärta hon kände i sitt inre vanl. …inwardly
© NE Nationalencyklopedin AB