Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

egenskapsubstquality; utmärkande characteristic; ställning, roll capacityjärnets egenskaper the properties of ironi egenskap av in my (your etc.) capacity as
misstänksamhetsubstsuspicion; egenskap suspiciousness
storhetsubstegenskap greatness, grandeurperson celebrity
spydighetsubstegenskap malicespydigheter malicious remarks
värdigadjektivworthy; förtjänt av worthy of; passande fittingom egenskap dignified
kännemärke och känneteckensubstigenkänningstecken mark, distinctive mark; utmärkande egenskap characteristic < of>
glömskasubstegenskap forgetfulnessfalla i glömska be forgotten, fall into oblivion
värdighetsubstegenskap dignity <i of>han ansåg det vara under sin värdighet att göra det he considered it beneath him to do so, he considered it beneath his dignity to do soämbete etc. office, position; rang rank
© NE Nationalencyklopedin AB