Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

egenadjektiveget, egnauttr. tillhörighet a) föregånget av gen. el. poss. pron. ownskolans egna elever the school's own pupilsdet var hans egna ord those were his very wordsstarta (öppna) eget start out in business on one's ownvara sin egen be one's own master b) föregånget av best. art. (som saknas i eng.) el. då poss. pron. lätt kan utsättas i sv. one's (my etc.) owndet egna landet one's (my etc.) own countryför egen del kan jag for my [own] part…med egna ögon with my own eyes c) övriga fall vanl. …of one's (my etc.) ownhar han egna barn? does he have any children of his own?bo i eget hus live in a house of one's ownha eget rum have a room to oneself (one's own room)säregen, karakteristisk peculiar <för to>; characteristic <för of>; besynnerlig strange, odd, peculiar; jfr egendomlig
förskyllansubstantiv=, en, utan [min] egen förskyllan through no fault of mine
självstudiumsubstantiv-studiet, -studierstuderande på egen hand self-instruction, self-tuitionsjälvstudier private (individual) studies
köttsligadjektiv~tegen own; om t.ex. broder el. kusin äv. …germansinnlig carnal; bibl. fleshly
välfärdsubstantiv~enwelfarebara tänka på sin egen välfärd äv. …one's own well-being (good, interests)
smedsubstantiv~en, ~ersmith; grov~ blacksmithsin egen lyckas smed the architect of one's own fortune[s]
slutsatssubstantiv~en, ~erconclusion, inferencedra en (sin egen) slutsats av ngt draw a (one's own) conclusion from…, conclude (infer) from…dra förhastade slutsatser jump to conclusions
självständigadjektiv~tindependent; om t.ex. stat äv. self-governed; nyskapande el. inte efterbildad äv. original; egen (attr.) …of one's own
utsagosubstantivoböjl., enligt [hans] egen utsagohar han according to him (to what he says)…, his version is that…, on his own statement…
bekostnadsubstantivoböjl., en, på ngns bekostnad at sb's expense äv. bildl.på egen bekostnad at one's own expensebekostnad av at the expense (cost, sacrifice) of
© NE Nationalencyklopedin AB