Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

egenadjektivownför egen del for my partjag såg det med egna ögon I saw it with my own eyeshar han egna barn? has he any children of his own?med egen ingång with a private entrance, with a separate entrance
medicinsubstmedicine <mot, för for>få smaka sin egen medicin get a taste of one's own medicine
personsubstperson; framstående personagepersoner vanligen peoplepersonerna teat. the cast (sing.)i egen hög person in person
behållaverbkeep, retainbehålla för sig själv för egen del keep for oneself; tiga med keep to oneself
begäransubstanhållan request <om for>på allmän begäran by general requestpå egen begäran at his (her etc.) own request
företagaresubstindustrialist, owner of a business enterprise; arbetsgivare, inte arbetstagare employerhan är egen företagare he is self-employed, he runs his own business
risksubstrisk <för of>på egen risk at one's own risklöpa risken att bli sjuk run the risk of becoming ill
regisubstteat.i B:s regi directed by Bledningi egen regi el. i privat regi under private managementi universitetets regi conducted by the university
skullsubstför min skull for my sake, just to please meför min egen skull i eget intresse in my own interestför en gångs skull for once
talansubstföra ngns talan represent sb; jur. plead sb's causeföra sin egen talan plead one's own casehan har ingen talan he has no say in the matter
© NE Nationalencyklopedin AB