Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

eftervärldensubstantivbest. sing.posteritygå till eftervärlden go (om sak äv. be handed) down to posterity
efterkommandeadjektivoböjl.framtida futuresubstantiv i pluralvåra efterkommande our descendants; våra efterträdare our successors; eftervärlden posterity (sg.)
bevaratransitivt verb~de, ~tbibehålla preserve; upprätthålla maintain; förvara el. gömma keepbevara en hemlighet keep a secretbevara…åt eftervärlden hand…down to posterityskydda protectbevare mig väl! dear me!, good grief!Gud bevare konungen! God save the King!
© NE Nationalencyklopedin AB