Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

eftersomkonjunktiondå ju since; as, seeing thatallt eftersom efter hand som as
nämligenadverbty for; eftersom since; emedan as; ser ni you seedet är nämligen så att… el. saken är nämligen den att… the fact is that…framför uppräkning el. som upplysning namelybara en person hade kommit nämligen Peter vanligen only one person had arrived, and that was Peter
adverbat that time, in those days; i så fall in that case; om så är if so och now and then så! då är det ju bra well, it's all right then!vad nu då? what's up now?det var det! times have changed!när då? when?vem då? who?
konjunktionom tid when; just som as, just as; medan whilenu now that jag var barn when I was a childeftersom as, seeing that ju since
sompronomenom person who ( (objektsform) whom); om djur el. sak which; om person, djur el. sak ofta thatallt som all thatmycket som much thathan var den förste som kom he was the first to comeplatsen som han bor på the place where he is livingdet var här som jag mötte honom it was here that I met himdet är någon som knackar på dörren there is someone knocking at the door
konjunktionas, likevarför gör du inte som jag? why don't you do as I do?; vard. why don't you do like I do?om jag vore som du if I were youredan som pojke simmade han som en fisk even as a boy he swam like a fisheftersom as, since
adverb (framför superl.)när vattnet är som högst when the water is at its highestnär festen pågick som bäst right in the middle of the partynär man är som minst förberedd when one is least prepared
© NE Nationalencyklopedin AB