Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

eftersomkonjunktiondå ju since; as; i betraktande av att seeing [that]allt eftersom, se allteftersom
emedankonjunktionbecause; eftersom as, seeing [that]; då…ju sinceemedan han var sjuk, kunde han inte komma äv. being ill,…
måttehjälpverbimperf.uttr. önskanmåtte du aldrig få ångra det may you (I hope you will) never…det måtte väl inte ha hänt dem något! I [do] hope nothing has happened to them!uttr. subjektiv visshethan måtte vara sjuk eftersom he must be ill…det måtte väl jag veta! I ought to (should) know!
nämligenadverbförklarande:ty for; eftersom since; emedan as; ju of course; ser ni you see; ska ni veta you must knowofta utan motsv.det är nämligen så (saken är nämligen den), att… the fact [,you see,] is that…; it's like this, [you see,]…framför uppräkning el. som närmare upplysning om just begagnat ord el. uttryck namely; i skrift ofta viz. (läses vanl. namely); ibland that is to say, i.e.fem världsdelar, nämligenEuropa, Asien osv. five continents, namely (viz.)…han har två stora intressen nämligenfotboll och segling he has two great interests:…
måstehjälpverbinf. saknas, pres. o imperf. måste, supinum måsthan måste a) är (resp. blir) tvungen att he must; speciellt för att ange 'yttre tvång' he has (resp. will have) to, he is (resp. will be) obliged to; vard. he has got to b) var tvungen att he had to, he was obliged to; vard. he had got tomåste jag det? must I?, do I have to?det måste du inte you don't (om framtid won't) have (need) to; vard. you haven't got tojag måste göra det förr eller senare I shall (will) have to (I must) do it sooner or laterhuset måste repareras the house must (imperf. had to) be repairedjag måstekan inte låta bli att skratta I can't help laughingdu måste vara (ha varit) mycket trött you must be (have been)…han måste vara sjuk eftersom… he must be ill…skåpet måste bort the cupboard will have to godet måste mera till än så för att (+ inf.) it takes more than that to + inf., you need more than that to + inf.
substantiv~t, ~n, det är ett måste it's a must
© NE Nationalencyklopedin AB