Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

efternamnsubstantiv~et, =surname, family name, second name, last name
flicknamnsubstantiv~et, =girl's name; efternamn som ogift maiden name
© NE Nationalencyklopedin AB