Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

efterlevatransitivt verb-levde, -levtlag obey, conform to; föreskrift observe
åtlydatransitivt verb-lydde el. -löd, -lyttlyda obey; efterleva el. t.ex. föreskrift observe; rätta sig efter conform tobli åtlydd be obeyedgöra sig åtlydd make oneself obeyed, exact obedience
© NE Nationalencyklopedin AB