Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

efterfrågansubsthand. demand < for>förfrågan inquiry
livligadjektivlively; om skildring etc. vivid; om diskussion animated; om efterfrågan keen; om intresse great, keen; om trafik heavy
stigandeadjektivrising; om ålder advancingstigande efterfrågan growing demandmed stigande intresse with increasing intereststigande skala ascending scalestigande tendens rising tendency, upward tendency
tillgångsubsttillträde access <till to>ha tillgång till vatten have water at handmed tillgång till kök with the use of kitchenförråd supply < of>tillgång och efterfrågan supply and demandresurs:personel.hand. assettillgångar penningmedel means
© NE Nationalencyklopedin AB