Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

efterforskatransitivt verb~de, ~tsöka utröna inquire into, investigate; söka efter look for, try to trace
undersökatransitivt verb-sökte, -söktexamine äv. med.; gå igenom äv. go over, inspect; ingående granska äv. scrutinize; genomsöka search; efterforska el. [söka] utröna inquire (look) into; systematiskt investigatejag måste låta undersöka mig …get myself examinedundersöka om man kan inquire whether…, [try to] find out whether…undersöka saken look (go) into the matter; systematiskt investigate the matterundersöka saken närmare go more closely into the matter
© NE Nationalencyklopedin AB