Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

efter
efter delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
III adjektiv
preposition
Prepositionen efter motsvaras ofta av after i uttryck som hon kom gåendeefteross = she came walkingafter us, efternågra dagar = after a few days. För att ange något man vill ha används vanligen for, t.ex. letaefternågot = lookfor something.
efter används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycketefterbehovunder uppslagsordetbehov, uttrycketvara uteefterngn (ngt)under uppslagsordetuteosv.
Rumsbetydelse
i uttryck med betydelsen längre bak eller bakom after, behindhon kom gående efter oss she came walking after (behind) usstå efter ngn i kön stand behind sb in the queuestäng dörren efter dig! shut the door after (behind) you!vara (ligga) långt efter de andra be far behind the others
anger något man försöker träffa eller gripa tag i atkasta sten efter ngn throw stones at sbgripa efter ngt grasp at sth
Tidsbetydelse
anger att en viss tid gått eller att något inträffar efter en viss händelse after; ibland post-efter det att hon gått… after she had gone…efter några dagar after a few days, a few days after[wards], a few days laterefter en timme vanligen an hour laterdagen efter festen the day after the partyförhållandena efter kriget conditions after the war, post-war conditionshålla tal efter middagen make an after-dinner speechvi kände oss mycket bättre efter att ha pratat med honom we felt much better after having talked to him, we felt much better after we had talked to him
från en viss tidpunkt och framåt, sedan sincehan dog inom en vecka efter avresan (efter det att han hade rest) he died within a week of his departure, he died within a week of his going awayefter moderns död har hon varit… since her mother's death she has been…efter några dagar var han återställd in a few days he had recovered
Följd, upprepning
anger ordningsföljd i t.ex. lista afterefter några sidor after a few pageshans namn står efter mitt på listan his name comes after mine on the list, his name follows mine on the list
i uttryck för upprepning afterdag efter dag day after dayden ena efter den andra one after another, one after the otherbrev efter brev letter after letter
Andra betydelser
anger ngt man vill få tag i, letar efter eller längtar efter el. vanligen forannonsera efter advertise forleta efter look forringa efter ring for, phone forspaningarna efter the search forspringa efter hjälp run for helpsöka (spana) efter look (search) forpolisen var efter honom the police were after him, the police were on his tracksefter honom! catch him!
anger vem man citerar, vilken regel el. dyl. man följer el. vanligen according toefter vad jag har hört according to what I am told, from what I hearklä sig efter årstiden dress according to the seasonklä sig efter senaste modet dress after the latest fashion
med ledning av byefter vad som är känt as far as is knowndet finns inget vi kan gå efter there is nothing we can go by
anger längsgående rörelse: längs, utmed alonghon gick efter stranden she was walking along the shore
anger person som arv eller liknande kommer ifrån el. ofta from; i en del uttryck after, behinddet har hon efter sin mamma she got that from her motherögonen har han efter sin far he has got his father's eyeshon heter Julia efter sin mor she is called Julia after her motherhon lämnade en förmögenhet efter sig she left a fortune behind [her]
efterlämnad av, som uppkommit genom, i uttryck av typen spåret efter en räv = spår som gjorts av en räv ofmärket efter ett slag the mark of a blowspåret efter en räv the track of a fox, the track left by a fox
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. se efter under se)om tid afteråret efter the year after, the following (next) yearkort efter shortly after[wards]bakom, kvar, på efterkälken behindjag gick före och hon kom (sprang etc.) efter …she came (ran etc.) after (behind) mevara efter med be behind (behindhand, betr. betalningar äv. in arrears) with
adjektivoböjl.som fattar långsamt dim, slow-witted, slow on the uptake
1 efterhandadverbse efter
e.Kr.förk.se efter Kristusunder Kristus
skallgångsubstantiv~en, ~arefter bortsprungen o.d. search <efter (på) for>; efter förbrytare chaseskallgång efter organize (institute) a search (resp.chase) for
vartefterkonjunktionefter hand som as
snikenadjektivsniket, sniknagirig avaricious; lysten greedy <efter for, of>, covetous <efter of>
rusningsubstantiv~en, ~arallm. rush <efter for>; stark efterfrågan äv. run <efter on>
trängtaintransitivt verb~de, ~tyearn, pine <efter for; efter att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>
lystenadjektivlystet, lystnaglupsk greedy <efter (på) for, of>; girig covetous <efter (på) of>; desirous <efter (på) att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCB saknasof + ing-form>
anpassningsubstantiv~en, ~aradaptation, adjustment <efter, till to>
© NE Nationalencyklopedin AB