Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

effektivadjektiv~tom person efficientom sak vanl. effective; högpresterande efficient; verksam äv. efficacious; 'som gör susen' effectualeffektiv arbetstid actual working hourseffektivt botemedel effective (efficacious, starkare effectual) remedyeffektiv ränta på lån true (effective, actual) [rate of] interesteffektiva åtgärder effective (starkare effectual) measures
effektivitetsubstantiv~en (jfr effektiv)efficiency äv. verkningsgrad, effectiveness, efficac[it]y
räntasubstantiv~n, räntorekon. interest endast sg.; räntesats rate of interesträntaränta compound interesteffektiv ränta true (actual) rate of interestfast ränta fixed interestrak ränta flat raterörlig ränta floating interest rate, fluctuating rate of interestupplupen ränta accrued interestbetala räntaett lån pay interest on…ta 10 % i ränta charge 10% interestge igen för ngt med ränta bildl. return sth with interestlånet löper med 10 % ränta the loan carries 10% interestlåna ut pengar mot [låg] ränta …at [low] interest
duktigadjektiv~tbra o.d.:allm. good <i at; [i] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat + ing-form>; duglig äv. capable <i at (in); [i] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat (in) + ing-form>; effektiv äv. efficient; skicklig äv. clever <ii samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat; [i] att+ inf.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat + ing-form>; kunnig proficient <i in (at); [i] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin + ing-form>; kompetent competent; begåvad gifteddet var duktigt! that's fine!, well done!duktig i matematik clever (good) at (strong in) mathematicsvara duktig i skolan be doing well at school[fysiskt] stark o.d.:allm. strong; kraftig äv. robust, sturdy; kraftfull powerful, vigorous; frisk o. stark (om barn) ibland bonnyorädd, käck bravevard., stor o.d.:allm. big, large; ganska stor good-sized; ansenlig considerable; om penningsumma äv. goodly; riklig substantial
© NE Nationalencyklopedin AB