Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

effektsubstantiv~en, ~erverkan, [detalj som gör] intryck effect; resultat resultha (göra) god effekt have (produce) a good effecttekn. el. fys. powerköra ugnen på full effekt put the oven full oneffekter bagage luggage sg.; baggage sg.; tillhörigheter property (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaseffects
avseddadjektivavsettintended, designed <för for>ha avsedd effekt have the desired effect
regressivadjektiv~tbiol. el. språkv. regressive, retrogressiveen regressiv effekt a retrograde effect
resultatlösadjektiv~tfruktlös fruitless; utan effekt ineffective; fåfäng vain, futilevara resultatlös äv. be without result
2 strävaintransitivt verb~de, ~tstrive, endeavour; kämpa strugglesträva efter att (+ inf.) endeavour (strive) to + inf.sträva efter makt strive for (after)…; klarhet el. effekt aim at…; fullkomlighet seek…sträva mot ett mål strive towards (to reach) a goalsträva uppåt bildl. aim high, have ambitious schemes
© NE Nationalencyklopedin AB