Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ebbsubstantiv~enebb [tide], low tideebb och flod the tides (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasebb and flowdet är ebb the tide is out (börjar bli ~ is going out)det är ebb i kassan min kassa I am short of fundsvid ebb at low water
förrinnaintransitivt verb-rann, -runnitbildl.:försvinna ebb away; förflyta pass [away], elapse
ebbaintransitivt verb~de, ~tebba ut bildl. ebb [away], peter out
sinaintransitivt verb~de, ~tgo (om ko äv. become, om källa äv. run) dry; bildl.:om t.ex. förråd run short (out); om t.ex. energi el. tillgångar ebb [away], peter outsina ut dry up, run dryen aldrig sinandeström a never-ceasing…
© NE Nationalencyklopedin AB