Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

dysteradjektiv~t, dystragloomy, dismal, dreary; svårmodig sad, melancholy; trumpen glumdyster färg dusky (dark, sombre) colourdyster min gloomy air
svårmodigadjektiv~tmelancholy; dyster gloomy; sorgsen sad
tristadjektiv=dyster gloomy, dismal, melancholy; om förhållanden o.d. dreary; glädjelös cheerless; sorglig el. sorgsen sad
hågsubstantiv~ensinne mind; hjärta heartdyster (glad) i hågen in low spirits (in a happy mood)slå ngt ur hågen dismiss…from one's mind (thoughts), give up all idea of…
hemskadjektiv~tallm. ghastly; ohygglig äv. grisly, gruesome; fruktansvärd äv. terrible, horrible; svagare awful, frightful; kuslig el. spöklik uncanny, weird, eery; dyster dismal, dreary, gloomyen hemsk sjukdom a terrible diseaseen hemsk spökhistoria a horrible (creepy) ghost story
sorgligadjektiv~tledsam, beklaglig sad; dyster melancholy; sorgesam mournful; tragisk tragic; bedrövlig deplorable, sorry; ömklig pitiful, miserableett sorgligt faktum a melancholy factdet var en sorglig syn …sad (pitiful, sorry) sight (spectacle)det är sorgligt men sant …sad but unfortunately true
mörkadjektiv~tdark; djup el. om färg el. ton äv. deep; dunkel äv. obscure; dyster gloomyen mörk blick a black lookmörkt bröd dark breadmörk choklad plain (amer. dark) chocolatemörk kostym dark lounge suitmörka tankar dark (sombre, black) thoughtsdet ser mörkt ut bildl. things look badbli mörkare get darker, darken
dunkeladjektiv~t, dunklaskum dusky, obscure; mörk dark; rätt mörk darkish; mörk o. dyster gloomy; oklar, otydlig dim; obestämd, vag vague; svårbegriplig abstruse; svårfattlig o. oklar obscure; hemlighetsfull mysteriousha ett dunkelt minne av ngt have a dim (vague) recollection of sthi dunkla ordalag in vague (obscure) termsdunkelt ursprung obscure originsubstantivdunkletdusk; dystert gloom; oklarhet dimness, obscurityhöljd i dunkel bildl. wrapped in mysteryskingra dunklet kring… clear up the mystery surrounding…
svartadjektiv= (för sammansättn. jfr äv. blå-)black; amer., om hudfärg äv. African-American; dyster darksvart arbetskraft bildl. black labour[på] svarta börsen [on] the black marketfamiljens svarta får the black sheep of the familysvart humor black humoursvart hål astron. black holestå på svarta listan be on the black list, be blacklistedsvarta lådan färdskrivare the black boxsvart magi black magicsvarta pengar black (dirty) moneysvarte Petter kortsp. ung. Old Maidsvarta tavlan skol. the blackboard; amer. äv. the chalk boardsvart som natten black as midnightadverbolagligt illegally, illicitly, on the black marketjobba svart work on the side, moonlightsubstantiv (för ex. jfr äv. blått)oböjl.skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasfärg black äv. i schackfå (begära) svart på vitt på… have (demand)…in black and white (on paper, in writing)se allting i svart look on the dark (gloomy) side of thingsen ~, pl. ~aen svart a black [man (woman)]; amer. an African Americande svarta the blacks; amer. the African Americans
© NE Nationalencyklopedin AB