Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dyrbaradjektiv~tvärdefull valuable; som man är rädd om, som har högt värde i sig själv preciousdyrbarapraktfulla kläder sumptuous clothesdyr dear, expensive, costly; jfr dyr
kostbaradjektiv~tdyrbar costly; värdefull precious
värdefulladjektiv~tvaluable, …of great (considerable) value; dyrbar precious
överdådigadjektiv~tslösande extravagant; lyxig el. dyrbar luxurious, sumptuousutmärkt el. utsöktse ypperlig
påkostadadjektiv-kostat, ~edyrbar expensive; om t.ex. föreställning äv. lavish; om t.ex. bil el. hus …lavishly fitted out
dyradjektiv~tsom kostar mycket, vanl. expensive; dyrbar, kostbar äv. costly; som kostar mer än det är värt dearför dyra pengar at great expenseälskad dear
© NE Nationalencyklopedin AB