Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dyradjektivexpensive; som kostar mer än det är värt, vanligen dear
dyrbaradjektivdyr costly, dear, expensivevärdefull valuable
dyrortsubstdyr ort locality with a high cost of living
billigadjektivcheap; ej alltför dyr inexpensiveför en billig penning cheaprimlig fair, reasonablesmaklös el. vulgär cheap, vulgar
© NE Nationalencyklopedin AB