Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dustsubstkamp fight, tussle
2 dammsubstdust
dammkornsubstspeck of dust
dammolnsubstcloud of dust
sopborstesubstdust brush; med längre skaft broom
stoftsubstdamm etc. dustavlidens remains (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasashes (pl.)
dammtusssubstball of fluff; amer. dust bunny
dammaverbdustdamma av i ett rum dust a roomdamma ned i ett rum make a room dustyvad det dammar! what a lot of dust there is!
pudraverbpowder; med socker etc. dustpudra sig powder oneself
jordsubstjordklot earthresa jorden runt go round the worldmark ground; jordmån soil; mylla earth; stoft dustgå under jorden gömma sig go undergroundområde landett stycke jord a piece of landelektr. earth; amer. ground
© NE Nationalencyklopedin AB