Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

durkslagsubstantiv~et, =colander
silsubstantiv~en, ~arredskap sieve, strainer; durkslag colandersl., narkotikainjektion shot
passeratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tpassera [förbi] pass äv. friare, pass by; överskrida crossdet låter jag passera överser jag med I am willing to overlook that (let it pass)ett passerat stadium a stage that has passed (gone by)hända happen osv.; jfr händakok. strain; genom durkslag press…through a colanderi t.ex. tennis pass
© NE Nationalencyklopedin AB