Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

dunkeladjektiv~t, dunklaskum dusky, obscure; mörk dark; rätt mörk darkish; mörk o. dyster gloomy; oklar, otydlig dim; obestämd, vag vague; svårbegriplig abstruse; svårfattlig o. oklar obscure; hemlighetsfull mysteriousha ett dunkelt minne av ngt have a dim (vague) recollection of sthi dunkla ordalag in vague (obscure) termsdunkelt ursprung obscure originsubstantivdunkletdusk; dystert gloom; oklarhet dimness, obscurityhöljd i dunkel bildl. wrapped in mysteryskingra dunklet kring… clear up the mystery surrounding…
otydligadjektiv~tindistinct; oklar äv. unclear; om bild o.d. äv. blurred; dunkel äv. vague, obscure
grumligadjektiv~tmuddy äv. om t.ex. färg el. hy, turbid äv. om t.ex. tankar; t.ex. om vätska cloudy <avi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith>; dunkel obscurefiska i grumligt vatten fish in troubled waters
höljatransitivt verbhöljde, höljttäcka cover; insvepa wrap [up], envelophölja sig i wrap oneself inhöljd i dimma shrouded (blanketed) in foghöljd i dunkel bildl. shrouded in mystery
oklaradjektiv~teg.:otydlig indistinct; grumlig turbid, muddy, cloudy; om ljus el. sikt dim; om röst huskybildl.:otydlig unclear, indistinct; vag vague, dim, hazy; dunkel el. svårfattlig obscure, abstruse; oredig muddled, confused; tvetydig ambiguousdet är oklart om han någonsin gjorde det it is uncertain whether…sjö. foul
mörkadjektiv~tdark; djup el. om färg el. ton äv. deep; dunkel äv. obscure; dyster gloomyen mörk blick a black lookmörkt bröd dark breadmörk choklad plain (amer. dark) chocolatemörk kostym dark lounge suitmörka tankar dark (sombre, black) thoughtsdet ser mörkt ut bildl. things look badbli mörkare get darker, darken
© NE Nationalencyklopedin AB