Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

dumskallesubstantiv~n, -skallarvard. thickhead, dope, nitwit
riktigadjektiv~t (jfr äv. rätt)rätt right, proper; felfri correct; passande right, fitting, proper; berättigad just, justified; sann true; verklig el. äkta äv. real, genuine, regularhan har inget riktigt arbete …no real (regular) workdär gjorde du en riktig tabbe you made a real blunder therehan är en riktig dumskalle he is a proper (a real) foolen riktig skandal a downright (positive) scandalär det riktigtsant att…? is it true that…?det är på riktigt it's realdet enda riktiga vore att säga sanningen the only proper (sensible, correct) thing would be to…
1 minpossesivt pronomenmitt, minafören. my; självst. minedet är min bil it is my carbilen är min the car is mineMina damer och herrar! Ladies and Gentlemen!och jag, min dumskalle, som trodde honom and I believed him, fool that I wasditt och mitt hem your home and minemina och mina kollegers vägnar on behalf of myself (me) and my colleaguesjag har gjort mitt I have done my part (bit)jag sköter mitt [och du sköter ditt] I mind my own business [and you mind yours][jag och] de mina [I (me) and] my family
© NE Nationalencyklopedin AB