Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dumhetsubststupidity, foolishness; handling act of folly, blunderdumheter! nonsense!nu har jag gjort en dumhet now I've done something foolish (silly)prata dumheter talk nonsensevad är det här för dumheter? what's all this nonsense?
dummaverbdumma sig make a fool of oneself; göra en dumhet make a blunder
© NE Nationalencyklopedin AB