Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 dukaverbduka under succumb <för to>
1 dukaverbduka el. duka bordet lay the table; amer. set the tableett dukat bord a table ready laidkomma till dukat bord have everything laid onduka av el. duka av bordet clear the tablekan du duka fram? can you put the things on the table?, can you lay the table?
© NE Nationalencyklopedin AB