Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

duglighetsubstantiv~encapability; kompetens competence, competency
förträfflighetsubstantiv~en, ~erexcellence; duglighet splendid qualities (pl.)
omtaladadjektiv-talat, ~etalked-about; dryftad discussed; omnämnd mentionedden förut omtaladeprocessen the previously-mentioned…mycket omtaladd much discussed (talked of)vara omtaladd för sin duglighet be renowned (famous) for…; jfr äv. tala omunder tala
förmågasubstantiv~nskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasfysisk el. andlig kraft power <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; prestations~ capacity <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor + ing-form>; fallenhet o.d. faculty <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor (of) + ing-form>; duglighet ability <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; capability <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof + ing-form>; läggning gift, talent, aptitude <att+ inf.>, <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor + ing-form>ha (sakna) förmåga att koncentrera sig vanl. be able (be unable) to…jag gjorde det efter bästa förmåga …to the best of my ability~n, förmågorpersonhan är en verklig förmåga he is a man of great abilityunga förmågor young talents
© NE Nationalencyklopedin AB