Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dupronomenyou
bäddaverbdu måste bädda el. du måste bädda din säng you must make your bed
misstyckaverbom du inte misstycker if you don't mind
varifrånadverbvarifrån kommer du? where do you come from?
chanssubstchance, opportunitydu har inte en chans you don't stand a chance
påtårsubstvill du ha påtår? would you like another cup?
gudskelovinterjektiongudskelov att du kom! thank goodness you came!, thank Heaven you came!
uppsökaverbdu borde uppsöka läkare you ought to see a doctor
blödaverbbleeddu blöder i ansiktet your face is bleeding
alltsåadverbthus, consequently; det vill säga in other wordsdu kommer alltså? so you're coming?
© NE Nationalencyklopedin AB