Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

dupersonligt pronomenyou; åld.,poet., relig. thoukära du! my dear [fellow, girl m.m.]!säga du till ngn, se dua
nåjainterjektionnåja,gör som du vill då! [oh] well,…!
gudskelovinterjektiongudskelov [att du kom]! thank goodness (God, Heaven) [you came]!adverblyckligtvis fortunately
nådetransitivt verbpresens konjunktivGud nåde dig, om du… God help you if you…
1 hajatransitivt verb~de, ~tvard.hajar du? do you get (me) it?
bussigadjektiv~tvard. nice, decenthjälp mig, är du bussig! …,will you?
efterskickadadjektiv-skickat, ~edu kommer som efterskickad you are the very one we want
ingenstansadverbnowheresådana metoder kommer du ingenstans med …will get you nowhere
lägligtadverbopportunely; passande convenientlydu kommer lägligt vanl. …at the right time
gelikesubstantiv~n, gelikarjämlike equaldu och dina gelikar you and the likes of you
© NE Nationalencyklopedin AB