Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

drivkraftsubstantiv~en, ~ermotive (propelling) force (power)drivkraften bildl. the driving force; om person äv. the prime mover
kraftsubstantiv~en, ~ernatur~ o.d. force; förmåga el. drivkraft m.m. el. äv. elektriskt el. mekaniskt o.d. power; kroppslig el. andlig styrka strength; verkan active influence, efficacy; t.ex. örts läkande ~ virtuenedbrytande krafter destructive forcesskapande kraft creative powerfå (hämta, samla) nya krafter recover (regain, gain [new]) strength, recuperate; vard. pick upspara på krafterna save one's strengthav alla krafter så mycket man orkar:t.ex. arbeta with all one's might (strength); t.ex. ta i el. kämpa as hard as ever one can, hardav egen kraft by one's own [unaided] effortshan är ännu i sin fulla kraft …in his prime, …in the full vigour of manhoodi sin krafts dagar var han [when he was] in his prime…med förenade krafterlyckades vi by our united (combined) efforts…, jointly…, together…med förnyad kraft with renewed (fresh) vigour (strength)
om person force, spiritvara den drivande kraften be the driving force (the leading spirit, the prime mover)frivilliga krafter äv. volunteers
jur., giltighet forceom dom o.d.vinna laga kraft gain legal force, become law (legal)träda i kraft come into force (effect, operation), take effectträda ur kraft be annulled
i kraft av by virtue (force, right) of; jur. in pursuance of
© NE Nationalencyklopedin AB