Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

drivasubstsnowdrift
verbdriveom moln, båt, snö drift; maskin operatebedriva, idka carry on; affär, fabrik rungå och driva ströva loaf about; flanera roam aboutdriva med ngn skoja pull sb's leg; göra narr av make fun of sb
verb och partikelverbdriva igenomforce through, carry throughdriva sin vilja igenom have one's own way, get one's own waydriva omkringdrift aboutdriva påpress on, push on, urge ondriva upppris etc. force up
fösaverbdriva drive; skjuta shove, push
eggaverbegga el. egga upp inciteegga ngn el. egga upp ngn driva på egg sb onegga upp en folkmassa stir up a crowd
2 flyktsubstflyende flight; rymning escapevild flykt headlong flight; spec. mil. routdriva på flykten put to flight; spec. mil. rout
skämtaverbjoke <med with>, jest <med with>skämta med ngn driva med pull sb's leg; göra narr av make fun of sb
handelsubstvaruhandel trade; handlande tradingi stort commerce; affärer businessspec. olovlig trafficdriva (idka) handel med a) land, person trade with b) vara trade in, deal infinnas i handeln be on the market
1 vindsubstwind; lätt vind breezedriva vind för våg drift aimlesslylåta ngt gå vind för våg leave sth to take care of itselfvind i seglen catch the wind, begin (start) to do wellha vind i seglen sjö. sail with a fair wind; ha framgång be on the road to successborta med vinden gone with the wind
skojaverbskämta joke; ha hyss för sig, bråka etc. lark about, play pranks, be up to mischiefskoja med ngn a) skämta med ngn kid sb, make fun of sb b) driva med ngn make fun of sbskojar du? are you joking?, you must be joking!
handlaverbdriva handel trade, deal, do business <med ngt in sth; med ngn with sb>göra inköp do one's shopping <hos A. at A.'s>gå ut och handla go out shoppinghandla mat buy foodbete sig acthandla rätt do the right thinghandla om a) röra sig om be about b) gälla be a question of
1 spetssubstudd point; på reservoarpenna nib; ände, t.ex. på finger, tunga tipstå i spetsen för ngt be at the head of sthställa sig i spetsen för ngt put oneself at the head of sthdriva saken till sin spets carry matters to extremesbergstopp peak, top
© NE Nationalencyklopedin AB