Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

drickasubstt.ex. limonad soft drink, lemonade
verbdrinkdricka te med citron have (take) lemon in one's teaska vi dricka något? shall we have something to drink?dricka upp finish one's drink
1 pimplaverbdricka tipple
förtäraverbconsume; äta eat; dricka drinkfarligt att förtära! på flaska etc. vanligen poison!
1 tesubstteadricka te have tealaga te make tea
fikavard.substkaffe coffee
verbdricka kaffe have some coffee
skålaverbglas mot glas clink glassesskåladricka med ngn drink sb's healthskåla för ngn drink sb's health
festaverbkalasa feast < on>festa el. festa om roa sig go on a spree, go on a binge; dricka booze
skålsubstbunke bowl; flatare basin, dishvälgångsskål toastdricka ngns skål drink to sb's health
skål!interjektionskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasyour health!, here's to you!; vard. cheers!
svepaverbwrap up; minor sweep
verb och partikelverbsvepa framom t.ex. vind sweep alongsnöstormen svepte fram över landet the snow storm swept over the countrysvepa i sigsvepavard., dricka, tömma knock backsvepa inwrap upsvepa in sig wrap oneself up
viljasubstwill; önskan wish; stark. desire; avsikt intentionmin sista vilja testamente my last will and testamentfå sin vilja fram get one's own wayav egen fri vilja of one's own free willmed bästa vilja i världen går det inte with the best will in the world it is not possible
huvudverb och hjälpverbönska want, wish, desire; tycka om like; mena el. ämna mean; vara villig be willingvilja ha wantvill du ha lite mera te? — ja, det vill jag would you like some more tea? — yes, I wouldjag skulle vilja ha… I want…, I should like…, I should like to have…jag vill hellre ha te än kaffe I would rather have tea than coffeevad vill du ha att dricka? what will you have to drink?vill du vara snäll och göra det will (would) you please do it?, would you mind doing it?jag vill att du ska göra det I want you to do itvad vill du att han ska göra? what do you want him to do?gör som du vill do as you please, do as you wishvet du vad jag skulle vilja? do you know what I would like to do?det vill jag hoppas I do hope sojag vill minnas att… I seem to remember that…arbetet vill aldrig ta slut the work seems never to end
© NE Nationalencyklopedin AB