Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dragningsubstantiv~en, ~arlotteri~ drawattraktion attraction, drawing <till towards>; böjelse äv. inclination <till for>nyansen dragning åt blått a tinge of bluegenomgång general run-through
rycksubstantiv~et, =knyck jerk; dragning tug, pull; häftigt wrench; i tyngdlyftning snatch; sprittning start, twitch; bildl. el. anfall fit; nyck whim, freakgöra ett ryck sport. put on a burst of speednu krävs det snabba ryck vard. now we must really get a move-on (really push ahead)vakna med ett ryck wake up with a start
dragsubstantiv~et, =dragning el. ryck pull, tugmed stråke el. penna o.d. strokei korta drag i korthet briefly, in briefi stora drag i stort broadly, in broad outlinespel. move äv. bildl.ett mycket skickligt drag a very clever move, a masterly strokesvart har draget black to playdet är ditt drag it is your movesärdrag el. kännetecken allm. feature; ansikts~ äv. line; karaktärs~ trait, streak; släkt~ strainett utmärkande drag a characteristic [feature] <för of>nyans, anstrykning touch, strainluft~ el. andetag m.m. allm. draught; amer. draftdet är inget drag i kaminen the stove does not drawnjuta [av] ngt i fulla drag enjoy sth to the fullhan tömde glaset i ett drag he emptied (drained) the glass in a (one) draught (gulp)sitta i drag sit in a draughtfiskeredskap trolling spoon
© NE Nationalencyklopedin AB