Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dragsubstryck pull, tug; med stråke, penna etc. stroke; i spel movei korta drag in briefi stora drag in broad outlinesärdrag, ansiktsdrag featureluftdrag draught; amer. drafti ett drag äv. at a (one) gulp
draggaverbdrag <efter ngt for sth>
schackdragsubsti schack el. taktiskt drag move
genomgåendeadjektivom drag common, general
adverbthroughout
skisssubstteckning sketch <till for>förklaring i stora drag outline <till of>
släpaverbdra drag; med möda haul; längs marken trailsläpa fötterna efter sig drag one's feetgå med släpande steg shuffle alongsläpa efter lag behindsläpa fram ngt ur källaren drag sth out of the cellarsläpa med sig ngt drag sth about with onesläpa på ngt bära på lug sth along
smutskastaverbthrow mud at, fling mud atsmutskasta ngns person drag sb's name through the mud
försonaverbförsona sig reconcile oneself <med to>ett försonande drag a redeeming featureförsonas be reconciled with
njutaverbenjoyhon njuter av livet she enjoys lifehon njöt i fulla drag she enjoyed herself immensely
tecknadadjektiven tecknad film a cartoon, an animated filmen tecknad serie a comic stripskarpt tecknade drag clear-cut features
© NE Nationalencyklopedin AB