Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dränkatransitivt verbdränkte, dränkteg.el.bildl. drown; översvämma (äv. om solen) flooddränka [in] ngt med olja steep sth in…dränka in sig i (med) bensin cover oneself all over in petrol[gå och] dränka sig drown oneself
© NE Nationalencyklopedin AB