Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

dokumentsubstantiv~et, =document; jur. äv. deed, instrument
handskriftsubstantiv~en, ~erhandskrivet dokument manuscript
kontrollstämpelsubstantiv~n, -stämplarpå silver o.d. hallmark; på varor inspection stamp; på dokument control stamp
makuleratransitivt verb~de, ~tgöra ogiltig:t.ex. dokument cancel, invalidate, obliterate; frimärken o.d. deface; kassera (t.ex. trycksaker, bokupplaga) destroy
originalsubstantiv~et, =sak el. dokument o.d. originali original in the originalperson eccentric, original; vard. character
verifieratransitivt verb~de, ~tallm. verify; bestyrka attest; bekräfta confirm; intyga certify; genom dokument support…with documents
studentbetygsubstantiv~et, =dokument `studentexamen' (higher [school]) certificate; amer. high school diploma; eng. motsv. ung. General Certificate of Secondary Education GCSE at Advanced (A) level
portföljsubstantiv~en, ~erav läder briefcase; dokument~ dispatch case; förvaringsfodral el. förråd av värdepapper el. ministerämbete portfoliopl. -sminister utan portfölj minister without portfolio
fullmaktsubstantiv~en, ~erbefogenhet power of attorney, authority; spec. vid röstning proxy; dokument power (letter) of attorneyge ngn fullmakt att (+ inf.) authorize sb to + inf.rösta genom fullmakt vote by proxyutfärda en fullmakt issue a power (letter) of attorneyämbetsmans [letters (pl.) of] appointment; speciellt officers commission
godkännatransitivt verb-kände, -käntgå med på approve, agree to; gilla el. t.ex. förslag approve of; om t.ex. myndighet pass; medge el. erkänna som riktig allow, admit, acknowledge; sanktionera sanctionej godkänna äv. disapprove [of], disallow; om myndighet betr. förslag rejectgodkännes på dokument approvedefter prövninggodkänna ngn i examen pass sb
© NE Nationalencyklopedin AB