Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

djurvänligadjektiv~t…fond of (kind to) animals; lämplig för djur …suitable for animals
vänligadjektiv~tkind <mot to>; vänskaplig el. om t.ex. känslor el. leende el. råd friendly <mot to>; godhjärtad o.d. äv. kindly; älskvärd amiable; motsvaras som efterled i sammansättn. ibland av förled i engelskan: pro-; jfr t.ex. engelskvänlig; se äv. t.ex. barnvänlig, djurvänlig, miljövänligett vänligt ord a kind (friendly) word, a word of kindnessvänligt av dig! how kind of you!var vänliga [och] stäng dörren! …, please!vill ni vara vänlig och…? would you be so kind as to…?
© NE Nationalencyklopedin AB