Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

djursubstanimal; stort fyrfota djur el. om person beastarbeta som ett djur work like a horse
skunksubstdjur skunk
vesslasubstdjur weasel
hamstersubstdjur hamster
jaguarsubstdjur jaguar
ödlasubstdjur lizard
sebrasubstdjur zebra
mårdsubstdjur marten
paddasubstdjur toad
gasellsubstdjur gazelle
© NE Nationalencyklopedin AB