Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

djuptadverbspec. i eg. bet. deep; spec. i bildl. bet. deeply, profoundly; jfr djupdjupt allvarlig very serious (grave)djupt bedrövad deeply grieveddjupt förälskad deep[ly] in lovedjupt kränkt (sårad) deeply offendeddjupt känd tacksamhet heartfelt gratitudedjupt rotad deep-rooteddjupt rörd deeply (profoundly) movedbeklaga djupt regret deeply (profoundly)gräva djupt dig deep[ly]titta för djupt i glaset take a drop too muchsjunka djupt sink deep; bildl. fall lowhan sov djupt he was fast asleep
skärsårsubstantiv~et, =cut; djupt gash
rotadadjektivrotat, ~edjupt rotad deeply rooted, deep-rooted
andastransitivt verb och intransitivt deponensverbandades, andatsbreathe äv. bildl.andas djupt breathe deeply (deep); dra ett djupt andetag take (draw) a deep breathandas in breathe inandas ut eg. breathe out; känna sig lättad breathe freely
urringadadjektiv-ringat, ~elow-cut, décolleté fr.klänning som är urringad i ryggen …cut low at the backhon var djupt urringad she was very décolleté
innerligadjektiv~tförtrolig intimate; djupt känd heartfelt, sincereinnerlig avsky intense dislikeinnerlig kärlek devoted (ardent) lovemin innerligaste önskan my dearest wish
förankratransitivt verb~de, ~tallm. anchor <vid to>beslutet är förankrat i gruppen the decision has the support of…fast förankrad djupt rotad deeply rooted, firmly established; intimt förbunden …bound by close ties
olyckligadjektiv~tbetryckt unhappy <över about>; djupt distressed; eländig miserable, wretched; drabbad av olycka el. otur unfortunate, unlucky, ill-fated, hapless; beklaglig unfortunate, deplorablefå en olycklig utgång have an unfortunate endingolyckligt misstag fatal blunder
missnöjesubstantiv~tdissatisfaction; missbelåtenhet el. misshag displeasure; djupt o. utbrett discontent; ngns otillfredsställdhet discontentment <medi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith; över at>; ogillande disapproval <med of>det rådande missnöjetbland arbetarna the prevailing discontent…meddelandet väckte allmänt missnöje …gave rise to general dissatisfaction
intrycksubstantiv~et, =bildl. impressionfå (ha) det intrycket att… get (be under) the impression that…ge intryck av… give (convey, produce) the impression of…göra ett djupt intryck på ngn make a deep impression on sbta intryck av… be influenced by…
© NE Nationalencyklopedin AB