Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

djuptadverbdeep, deeply, profoundlydjupt allvarlig very seriousdjupt urringad om klänning low-cutandas djupt draw a deep breathsova djupt sleep deeplyhan sov djupt he was fast asleep
1 bockaverbbocka sig buga bow <för to>bocka djupt make a low bow
förankraverbanchor <vid to>fast förankrad djupt rotad deeply rooted
gripaverbseize; t.ex. tjuv capture, catchgripa ngn i armen seize sb by the armgripa ngt el. gripa om ngt grasp sth, clutch sth, grip sthgripa tag i catch hold ofgripa efter ngt snatch at sthdjupt röra touch, move, affect
verb och partikelverbgripa sig an ngtset about sthgripa iningripa intervenehjälpande step in
sovaverbsleep, be asleepsova gott djupt be sound asleep, be fast asleepsov gott! sleep well!jag ska sova på saken I'll have to sleep on it, I'll have to sleep on the matter
verb och partikelverbsova av sigt.ex. rus, ilska sleep offsova uttillräckligt länge have enough sleepsova över tidenoversleepsova över hos ngn stay the night
© NE Nationalencyklopedin AB