Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

djärvadjektiv~tallm. bold; dristig äv. daring; oförvägen intrepid, audacious; vågsam, vågad venturesome, risky; fräck äv. cheekylyckan står den djärve bi Fortune favours the brave
djärvhetsubstantiv~enboldness, daring, intrepidity, audacity, insolence; jfr djärv
tilltagsenadjektiv-tagset, -tagsnaföretagsam enterprising; djärv bold, daring; småfräck impudent, cheeky
vågadadjektivvågat, ~edjärv daring, bold; riskfylld risky, hazardous; oanständig risqué fr., indecent
oförvägenadjektiv-förväget, -förvägnadjärv daring, bold, adventurous; våghalsig reckless, daredevil
vågspel~et, = och vågstyckesubstantiv~t, ~ndjärvt företag bold (daring) venture, risky (daring, hazardous) undertaking; djärv handling daring act
satsningsubstantiv~en, ~arförsök bid; kampanj drive, venture; investering investmenten djärv satsning a bold venture
modigadjektiv~tallm. courageous, plucky; tapper brave; djärv bolddet var modigt av dig att göra det that was a plucky (courageous) thing of you to do
© NE Nationalencyklopedin AB