Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

divisionsubstmat. el. mil. division
delningsubstdivision, partitiondelande division, partition, sharing
splittringsubstoenighet division, split
avstavningsubstdivision into syllables
fördelningsubstdistribution; uppdelning division
tudelningsubstdivision into two parts
kvotsubstquota; vid division quotient
rotelsubstdepartment; inom polisen squad, division
uppdelningsubstdivision <i into>; fördelning distribution
indelningsubstdivision <i into>, classification <i in>
© NE Nationalencyklopedin AB