Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 dittpossesivt pronomense din
2 dittsubstantivoböjl., prata om ditt och datt… this and that, …all sorts of things, …one thing and another
gottfinnandesubstantiv~t, efter [ditt eget] gottfinnande as you think best
helgatransitivt verb~de, ~tgöra helig sanctify; hålla helig keep…holy; viga el. ägna consecratehelgat varde ditt namn bibl. hallowed be thy nameändamålet helgar medlen the end justifies the means
dinpossesivt pronomenditt, dinafören. your; åld.,poet., relig. thy; självst. yours; åld.,poet., relig. thinedin dumbom! you fool (idiot)!Din tillgivne E. i brevslut Yours ever (sincerely), E.; för ex.jfr min
1 minpossesivt pronomenmitt, minafören. my; självst. minedet är min bil it is my carbilen är min the car is mineMina damer och herrar! Ladies and Gentlemen!och jag, min dumskalle, som trodde honom and I believed him, fool that I wasditt och mitt hem your home and minemina och mina kollegers vägnar on behalf of myself (me) and my colleaguesjag har gjort mitt I have done my part (bit)jag sköter mitt [och du sköter ditt] I mind my own business [and you mind yours][jag och] de mina [I (me) and] my family
1 kastsubstantiv~et, =allm. throw; som idrottsgren throwing; med metspö o.d. cast; med huvudet toss <med of>; förändring change <i of>; om vind gustdet är ditt kast it is your [turn to] throwstå sitt kast take the consequencesge sig i kast med tackle, grapple (get to grips) withtvära kast chops and changes
tillkommaintransitivt verb-kom, -kommitse komma tillunder kommatillkommatillhöra ngn vara ngns rättighet be sb's due, belong to sb; vara ngns plikt be sb's duty; åligga ngn devolve [up]on sbdet tillkommer inte mig att döma it is not for me to… + inf.ge var och en vad honom tillkommer give every man his duetillkomme ditt rike! bibl. thy kingdom come!
lånatransitivt verb~de, ~tfå till låns borrow äv. bildl. el. vid subtraktion <av from, of, vid penninglån, vard. off; från from; mot inteckning o.d., aktier o.d. on…>låna en bok på biblioteket borrow a book from…kan jag få (får jag) lånaditt paraply? can I borrow…?får jag låna telefonen? may I use your telephone?låna ut lend, loan <åt to>
partikelverblåna ihopget…together by borrowinglåna inord o.d. borrow, adopt <i ett språk into…>låna uppett belopp raise…by borrowing, borrow…låna utlend <mot ränta at…>
skyllatransitivt verb och intransitivt verbskyllde, skylltskylla ngt på ngn blame sb for sth, throw (lay, put) the blame on sb for sthskylla på ngn throw (lay, put) the blame on sbskylla på okunnighet plead ignoranceskyll dig själv! a) du får ~ dig själv om… you have yourself to blame b) det är ditt eget fel it is your own fault! c) du ville ju ha det så you asked for it!skylla ifrån sig skjuta skulden på någon annan throw (lay, put) the blame on someone else
© NE Nationalencyklopedin AB