Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ditadverb (demonstrativt) theredit bort away theredit ned down theredet är långt dit a) it is a long way there b) om tid that's a long time ahead (relativt) whereden plats dit han kom the place he came to
pepparsubstpepperpeppar, peppar! touch wood!; amer. knock on wood!dra dit pepparn växer! go to blazes!
lustsubstböjelse, håg inclination; åtrå desirejag har lust att gå dit I feel like going there
besvärligadjektivtroublesome; svår hard, difficult; ansträngande trying; mödosam laboriousdet är besvärligt att behöva gå dit it is a nuisance having to go there
2 bortadverbawayvi ska bortär bortbjudna we are invited outdit bort over therehit bort over therelångt bort a long way off, far away, far offbort med fingrarna (tassarna)! hands off!
omkringprepositionround, about; spec. amer. aroundrunt omkring around, round about
adverbround, around; hit och dit aboutrunt omkring all round, all aroundnär allt kommer omkring after all, when all is said and doneungefär about
hitadverbherekom hit med boken! bring the book here!hit och dit here and there, to and froända hit as far as this, as far as herehan kom hit i går he arrived here yesterday
tjänaverbgöra tjänst (tjänst åt) servetjäna som el. tjäna till serve asdet tjänar ingenting till att gå dit it is no use goingvad tjänar det till? what is the good of that?tjäna pengar etc. earn, make
vågaverbdare; riskera riskvågar han gå? dare he go?, does he dare to go?våga livet venture one's life, risk one's lifedu skulle bara våga! just you dare!, just you try!våga sig dit dare to go therevåga sig på ngn (ngt) angripa dare to tackle sb (sth)
2 värdadjektivworth; värdig worthy ofpjäsen är värd att ses the play is worth seeingdet är inte mödan värt it is not worth whiledet är inte värt att gå dit a) it's no use going there b) det är inte tillrådligt you'd better not go there
© NE Nationalencyklopedin AB