Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

diskussionsubstdiscussion <om about>
resonemangsubstdiskussion discussion; samtal talk, conversation; tankegång reasoning
inläggsubstnågot inlagt insertioni diskussion etc. contributionsport. cross, centre
hetsigadjektivhäftig, om t.ex. temperament hot; om t.ex. diskussion heated; hetlevrad hot-tempered; lättretad hot-headed
överkördadjektivbli överkörd i trafiken etc. be run over, get run over; i diskussion be steamrollered
livligadjektivlively; om skildring etc. vivid; om diskussion animated; om efterfrågan keen; om intresse great, keen; om trafik heavy
behandlingsubsttreatment äv. med.; hantering handlingdiskussion discussionta upp ngt till behandling bring sth up for discussion
grälsubstquarrel; upprörd diskussion argumentråka i gräl med ngn fall out with sb <om over>
debattsubstdebate; diskussion discussionföra en debatt om ngt conduct a debate on sthvara under debatt be under debate
inlåtaverbinlåta sig i (på) a) t.ex. diskussion enter into b) t.ex. affärer embark on c) t.ex. samtal, politik engage in
© NE Nationalencyklopedin AB