Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dinglaintransitivt verb~de, ~tdangle, swingdingla i galgen swingdingla med benen dangle one's legs
slängatransitivt verbslängde, slängtthrow; vard. chuck, sling; vårdslöst toss; häftigt fling; kasta bort throw (chuck) awayslängangt i väggen throw (fling)…at the wall, dash…against the wallslänga käft o. vara slängd i käften, se käft
intransitivt verbslängde, slängtsvänga swing; dingla dangle[hänga och] slänga om kläder hang looseslänga med armarna fling (wave) one's arms about
reflexivt verbslängde, slängtslänga sig allm. fling (throw) oneself <marken on…>släng dig i väggen! vard. take a running jump at yourself!
partikelverb (se äv. kasta)slänga fram t.ex. matplank (plonk) down… <bordet on to…>slänga till ngn ngtchuck sth to sbslänga ur sigt.ex. svordom come out with; obetänksamt blurt outslänga påslänga på luren slam down the recieverslänga på sig kläderna (morgonrock etc.) throw on…
hängatransitivt verbhängde, hängthang äv. avrätta; över axeln (axlarna) äv. sling; fritt äv. suspendbli hängd el. hängas avrättas be hangedhänga ngt i taket hang (suspend) sth from…hänga ngt på en krok hang (friare put) sth on…hängangt på tork hang…up (utomhus out) to dryhänga ngt över ngt put sth over…hänga läpp vara nedstämd be downhearted; bli sur pull a long face; vara sur mope [about]hänga ngn sport. hang after sb
intransitivt verbhängde, hängthang <i ett rep by (för att hålla sig fast to)…; en spik on (from)…>hänga i taket hang (be suspended) from…tavlan hänger snett …is slanting (lopsided)hänga och dingla (slänga) hang loose, danglestå och hänga hang about, lounge [around]hänga ngn i kjolarna cling to sb's skirtshänga med huvudet hang one's head, be down in the mouthhängakrogen hang out in (at)…hänga över böckerna pore (be poring) over one's booksdet hänger på beror på it depends on; avgörs av it hinges on
reflexivt verbhängde, hängthänga sig a) om person hang oneself b) data. freeze, jam, get stuck
partikelverbhänga av:hänga av sig [ytterkläderna] hang up one's thingshänga efter ngnbe running after sb, follow sb about [everywhere]hänga fast vidbildl. cling (stick) tohänga sig fast vid hang on (cling) tohänga för ett skynkehang…in fronthänga ihopsitta ihop stick together; ha samband, vara sammanhängande hang together, be coherentförhålla sigså hänger det ihop that is how it is (how matters stand)hänga ihop med bero på be a consequence (result) of; höra ihop med be bound up (connected) withhänga in ngt i garderobenhang sth [up] in…hänga medhänga med [i svängarna] keep up with things; vard. be with ithänga med i diskussionen follow…hänger du med? a) följer du med? are you coming along [with me (resp. us)]? b) fattar du? do you get me (it)?, are you with me?hänga neritr. hang downhänga påhänga sig på ngn force oneself (one's company) upon sbhänga sammanse hänga ihopovanhänga undanput…away[låta] hänga undan ngt el. t.ex. i affär put by, lay asidehänga upphang [up]hänga upp sig fastna catch, get caught (stuck), hitch <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknason>; om tal el. sak get stuckhänga upp sig på bry sig om el. oroa sig för get hungup on, worry (make a fuss) abouthänga ut ngthang (friare put) out…t.ex. om skrynklig klänningden hänger ut sig the wrinkles (creases) will go (disappear) if the…is left to hang
© NE Nationalencyklopedin AB