Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

din (ditt, dina)pronomenyour; självst. yoursden är din it's yoursdin dumbom! you fool!, you idiot!du har gjort ditt you've done your part, you've done your bit
1 dittpronomense din
djävelsubstvard. devildjävlar! damn!din djävel! you swine!
fulingsubstnasty customerdin fuling! you rascal!
rackaresubstrascal, roguedin rackare! you rascal!
dumbomsubstfool, idiotdin dumbom! you fool, you idiot!
bullersubstnoise, din; stoj racketmed buller och bång with a great hullabaloo
bäddaverbdu måste bädda el. du måste bädda din säng you must make your bed
elakingsubstnasty person, spiteful persondin elaking! you naughty boy (girl etc.)!, you nasty boy (girl etc.)
frihetsubstfreedom, libertyi frihet at libertyjag tog mig friheten att låna din nyckel I took the liberty of borrowing your key
© NE Nationalencyklopedin AB