Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

diktaresubstantiv~n, =writer; poet poet
sångaresubstantiv~n, =allm. singer; jazz~ o.d. äv. vocalist; diktare poet, singer
verklighetsubstantiv~en, ~erallm. reality(äv.verkligheten); faktum fact[s (pl.)], actuality; filos. substantiality, substance; sanning truthett stycke verklighet a slice of lifebli verklighet become a reality, be realized, materialize, come (prove) truei verkligheten a) i verkliga livet in real life b) i själva verket in reality; faktiskt as a matter of factjag har aldrig sett en diktare i verkligheten ofta …a real live poet, …a poet in the fleshhålla sig till verkligheten vanl. stick to factsåtervända till verkligheten return to reality
© NE Nationalencyklopedin AB