Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

diagramsubstantiv~met, =schematisk figur diagram; speciellt med kurvor graph; speciellt med siffror i kolumner chart
flödesdiagramsubstantiv~met, =flow diagram äv. data.
kopplingsschemasubstantiv~t, ~nelektr. wiring (connection) diagram
schemasubstantiv~t, ~nt.ex. arbets~ el. rörelse~ schedule; t.ex. färg~ scheme; diagram diagram; skol. timetable; amer. schedulelägga ett schema skol. make (draw up) a timetable (amer. schedule)
kurvasubstantiv~n, kurvorallm. curve; [väg]krök äv. bend; diagram graphdålig sikt i kurvan …at the curve (bend)ta en kurva take a curve
figursubstantiv~en, ~erfigure; gestalt äv. form; i roman äv. character; ritad äv. diagram; vid målskjutning äv. dummy; individ, spec. neds. individualha snygg figur …a good figurevad är det där för en figur? who's that character (specimen)?en konstig figur a queer specimen (customer, fish)göra en slät figur cut a poor figuretänka på figuren watch one's waistline
stapelsubstantiv~n, staplarhög pile; av ved stack; jfr klockstapelsjö. stocks (pl.)gå (löpa) av stapeln sjö. leave the stocks, be launchedgå av stapeln bildl. come off, take placefys. pilepå bokstav stem; understapel downstroke; överstapel upstrokei diagram bar, column
© NE Nationalencyklopedin AB