Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

detaljsubstantiv~en, ~erdetail, particular; maskindel part; mil. sectionnärmare detaljerär inte kända the immediate circumstances…kontrollera ngt i detalj (i alla detaljer,resp. in i minsta detalj) …in detail (minutely, down to the last detail)gå in på detaljer go (enter) into detail[s]hand.handel i detalj retail business (trade)
enskildhetsubstantiv~en, ~erdetalj detail, particular
omsorgsfulladjektiv~tallm. careful; noggrann äv. painstaking, precise; samvetsgrann scrupulous, conscientious; grundlig thorough; i detalj utarbetad o.d. elaborate
utformatransitivt verb~de, ~tge form åt design, shape, model; utarbeta work out, frame; i detalj work out…in detail, elaborate
utarbetatransitivt verb~de, ~tt.ex. karta el. rapport el. svar prepare; t.ex. förslag el. program el. schema draw up; t.ex. tal el. skrift compose; i detalj work out; noggrant elaborate; sammanställa el. t.ex. ordbok compile
effektsubstantiv~en, ~erverkan, [detalj som gör] intryck effect; resultat resultha (göra) god effekt have (produce) a good effecttekn. el. fys. powerköra ugnen på full effekt put the oven full oneffekter bagage luggage sg.; baggage sg.; tillhörigheter property (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaseffects
nogaadverbprecis o.d. precisely, exactly accurately; ingående closely; in i minsta detalj minutely; strängt strictly; omsorgsfullt carefullyakta sig noga för att (+ inf.) take great (good) care not to + inf.hålla noga reda på böckerna keep a careful (a strict) check on…lägga noga märke till… note (mark)…carefullynoga räknat strictly [speaking]jag vet inte så nogahur (när) I don't know [very (quite)] exactly…adjektivoböjl.omsorgsfull careful; samvetsgrann scrupulous; kinkig particular <med (om) ngti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout (as to)…>; jfr äv. noggrannvara noga med att (+ inf. äv.) make a point of + ing-formdet är inte så noga [med det]! it's not all that important!
© NE Nationalencyklopedin AB