Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

destoadverbdesto bättre all the better, so much the better
ändåadverblikväl yet, still; inte desto mindre nevertheless; trots allt all the same; i vilket fall som helst anyway (vid komparativ) still, evenändå bättre still better, even betterom du ändå vore här! if only you were here!
juadverbnaturligtvis of course; visserligen it is true; som bekant as we knowdär är han ju! why, there he is!jag har ju sagt det flera gånger I have said it so many times, haven't I?
konjunktionju förr dess (desto) bättre the sooner the better
© NE Nationalencyklopedin AB