Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dessutomadverbbesides; vidare furthermore
köpsubstpurchasegöra ett gott köp make a good bargainta ngt på öppet köp buy sth on a sale-or-return basistill på köpet dessutom in addition
tillkommaverbtilläggas be addeddessutom tillkommer moms in addition there will be VATtillkommatillhöra ngn: vara ngns rättighet be sb's due; vara ngns plikt be sb's dutydet tillkommer inte mig att (inf.) it is not for me to (inf.)uppstå come about, arise; om t.ex. roman be written
övrigadjektivåterstående remaining; annan otherdet (de) övriga the rest, the othersdet övriga Europa the rest of Europedet lämnar mycket övrigt att önska it leaves a great deal to be desiredför övrigt a) dessutom besides, moreover b) i förbigående sagt incidentally, by the way c) annars otherwise d) vidare further
© NE Nationalencyklopedin AB