Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

deporteratransitivt verb~de, ~tdeport
utvisatransitivt verb~de, ~tvisa ut ur landet order…to leave (quit) [the country]; utlänning äv. expel; deportera deportfotb. o.d. send (order)…off <från planen the field>; i ishockey send…to the penalty boxvisa show; tydligt visa indicatedet får framtiden utvisa time must (will) show
© NE Nationalencyklopedin AB