Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tandvårdsubstdental service; personlig dental care
tandhygienistsubstdental hygienist
tandsköterskasubstdental nurse
tandtrådsubstdental floss
tandkliniksubstdental clinic
tandprotessubstdenture, dental plate
skoltandvårdsubstschool dental service
folktandvårdsubstnational dental service
tandläkartidsubstappointment at the dentist's, dental appointment
protessubstarm, ben etc. artificial arm (leg etc.); tandprotes denture, dental plate
© NE Nationalencyklopedin AB