Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

denne (denna, detta, dessa)pronomenden här thispl. theseden där thatpl. thosesyftande på förut nämnd person (nämnda personer) he, she, they; den (de) senare the latter
dettapronomense denne
dessapronomense denne
s.k.förk. för så kalladden s.k. svarta lådan the so-called black box, the black box as it is calleddenne s.k. författare neds. that so-called author
© NE Nationalencyklopedin AB