Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

dennapronomenmask. denne, neutr. detta, pl. dessaförenatel.självständigt a) den (det osv.) här, nära i tid o. rum samt med syftning framåt this; pl. these b) den (det osv.) där, längre bort samt med syftning bakåt that; pl. those
dennes (förk.ds) i datum instantförk.inst.denna gång kommer han att lyckas this time…denna gång lyckades han that time…detta är mina bröder these (those) are my brothersdetta att han äter så mycket the fact that he eats so muchlångt före detta long before that (this, om närvarande tid now)i och med detta har du… by that you have…
självständigt, syftande på förut nämnd person (nämnda personer) he resp. she; pl. they; som objekt him resp. her; pl. them; den (de) senare the latterdenne el. denna äv. el. spec. av tydlighetsskäl the (+ lämpligt subst.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasthat person ([gentle]man, lady, woman e.d.)dennes his, the latter's osv.; jfr ovandennas her; fristående hers; the latter's osv.jag (min bror) frågade värden, men denna… I asked the landlord, but he (my brother asked the landlord, but the latter)…
dessapronomense denna
dettapronomense denna
dennepronomense denna
skådeplatssubstantiv~en, ~erscene [of action]denna stad har varit skådeplats för… äv. this town has seen…
benämnatransitivt verb-nämnde, -nämntcall, name, denominate, term; beteckna designatedenna växt benämnes olika på olika platser this plant has (goes by) different names…
i nattadverbförfluten last night; kommande, innevarande tonight; denna natt, nu i natt this nighthär ska vi bo i natt …put up for (spend) the night
tidpunktsubstantiv~en, ~erpoint [of time], momentvid denna tidpunkt at this moment (framför allt kritisk juncture)vid tidpunkten för… at the time of…
däråtadverbåt det hållet in that direction, that waynågonting däråt something like thatåt denna osv. at (el. annan prep., jfr åt) that (it, those, them m.fl.)hänge sig däråt indulge in it
tillkomstsubstantiv~enuppkomst origin; upprättande establishment; födelse birth; tillblivelse coming into being, creation; om politisk rörelse o.d. risetillkomsten av denna nya industri the coming into being of…
© NE Nationalencyklopedin AB